Troens mangfoldige hverdag

En bok om troens gleder og utfordringer

John Sylte - ISBN: 978-3-639-48008-5

Vitnesbyrd og taler

Må glede, fred og kjærlighet fylle alle hjerter og sinn

Hilde Heimdal - ISBN: 978-3-639-48013-9

Svalbard Ord

Utdrag fra prekener og andakter

Leif Magne Helgesen - ISBN: 978-3-639-48012-2

Fotspor på fjell

En samling av noveller og historier om menneskets åndelige vandring igjennom livet

Åse Gry Dahlen - ISBN: 978-3-639-48011-5