Menigheten, hedningene og Israels endetidshistorie

Historien til tre folk

Bjørn Arvid Omdal - ISBN: 978-3-639-48018-4

Jernkors

Troen, håpet, kjærligheten

Tor Strømsmoen - ISBN: 978-3-639-48017-7

Bankboken

en tankebank for deg som vil ha raske tanker å tygge på

Åse Farestveit - ISBN: 978-3-639-48016-0

52 hilsener fra Gud

En vandring i Guds kjærlighet

Kjetil Lillebuan Vada - ISBN: 978-3-639-48009-2

Andakter av Lars Petter Eide

Lysglimt fra prekestolen

Lars Petter Eide - ISBN: 978-3-639-48022-1

Til Ettertanke

Bibelbetraktninger for hver uke i året

Tom Gotfred Johnsen - ISBN: 978-3-639-48021-4

Tømmermannen

- en speiderhistorie om Karen Anette

Jorid Tho - ISBN: 978-3-639-48020-7

KJÆRLIGHETENS REFORMASJON eller konservert teologi?

Kan menighetens systemer, lederskap, tradisjoner og teologi være et hinder for kjærlighetsbudskapet?

Egil Nerhovde - ISBN: 978-3-639-48010-8

Griper Gud direkte inn i menneskers liv med guddommelig helbredelse?

Hvis svaret er positivt, på hvilken måte kan man motta slik guddommelig helbredelse?

Marita Evensen Winge - ISBN: 978-3-639-48014-6

Troens spor

En andakts- og ressursbok for trosopplæring blant barn- og unge

Lasse Rasmussen Moskvil - ISBN: 978-3-639-48015-3