Menigheten, hedningene og Israels endetidshistorie

Menigheten, hedningene og Israels endetidshistorie

Historien til tre folk

Andakt Forlag ( 2015-07-27 )

€ 19,80

Buy at the MoreBooks! Shop

Himmelen og jordens skaper har gjennom Bibelen åpenbart for menneskene historiens fortid og framtid. I det profetiske ord, spredt utover det nye og det gamle testamente, utspilles et endetidsdrama som verden og store deler av den kristne flokk er enten uvitende om eller likegyldig til. Kunnskap om de siste tiders begivenheter og rekkefølgen de kommer i er noe som burde interessere og forberede alle kristne. Innholdsmessig gir boken en oversikt over historien til menigheten, hedningene og Israel i de siste tider. Boken bryter med den tradisjonelle evangelisk konservative tolkingsmodell. Den utfordrer det etablerte system og legger til rette for en nye måte å se endetidens begivenheter på, da spesielt med hensyn til bortrykkelsen. Boken har alle kristne som målgruppe, men den krever en viss forkunnskap om emnet.

Book Details:

ISBN-13:

978-3-639-48018-4

ISBN-10:

363948018X

EAN:

9783639480184

Book language:

Norwegian

By (author) :

Bjørn Arvid Omdal

Number of pages:

108

Published on:

2015-07-27

Category:

Religion / Theology