Troens spor

Troens spor

En andakts- og ressursbok for trosopplæring blant barn- og unge

Andakt Forlag ( 17.02.2014 )

€ 29,80

Kjøpe hos MoreBooks!

Boken inneholder andakter, prekener og tanker om kristen tro formidlet til barn, unge- og voksne. Samlingen av andakter, bibeltimer, tanker og gode historier er inndelt etter kirkeåret siden de er formidlet på bedehus, leirsted eller i en kirke. Målgruppen har i hovedsak vært barn- og unge, men de voksne vil også få styrket sin tro. Min troshistorie er tatt med sammen med drama og innlegg i menighetsblad. Jeg har fått lov til å dele tanker om Jesus Kristus i brudeparsamling og på Alpha kurs. Det har også blitt en og annen god historie i konfirmasjon, bryllup eller feiring av runde bursdager. Kreativt gruppearbeid, "kafedialog" og "Ordets skole" er metoder jeg har brukt og kan anbefale. Det samme gjelder trosopplæring i naturen med enkle øvelser. Morgenbønn, kveldsbønn, leker, bibelquiz og bønnevandring er gode verktøy når man skal "gjøre tro" - få trosopplæringen mer levende. Velsignelsen hører med som en naturlig avslutning, og jeg har funnet flere varianter som jeg har brukt selv. "Troens spor" inneholder mange gode eksempler og ressurser som du kan bruke når du skal formidle den kristne tro videre til barn og unge. Lykke til med oppdraget!

Informasjon om boken:

ISBN-13:

978-3-639-48015-3

ISBN-10:

3639480155

EAN:

9783639480153

Boken er skrevet på::

Norwegian

By (author) :

Lasse Rasmussen Moskvil

Antall sider:

200

Utgivelsesdato:

17.02.2014

Kategori:

Religious manuscripts, Prayers, Hymnbook, religious Meditations