Griper Gud direkte inn i menneskers liv med guddommelig helbredelse?

Griper Gud direkte inn i menneskers liv med guddommelig helbredelse?

Hvis svaret er positivt, på hvilken måte kan man motta slik guddommelig helbredelse?

Andakt Forlag ( 28.02.2014 )

€ 16,80

Kjøpe hos MoreBooks!

Mange opplever seg som mer åndelig enn tidligere. Troen på helbredelse har økt, samtidig som flere oppsøker en healer utenfor en religiøs kontekst for lindring eller for å bli frisk fra sykdom. Jeg mener at kirken står overfor en utfordring når det gjelder på hvilken måte den skal møte disse behovene. Når troen på helbredelser har økt de siste årene er det bemerkelsesverdig at det ikke samtidig er økende interesse for guddommelig helbredelse innenfor religiøse rammer. Jesu maktgjerninger spiller en påfallende stor rolle i evangeliene, hvor undrene er en viktig del av beskrivelsen av den kraften Jesus besitter. Bibelhistoriene forteller om mennesker som av ulike sykdommer og lidelser blir helt friske. Dersom det er slik at Gud griper direkte inn i menneskers liv med helbredelse for sykdommer vil følgende forskningsspørsmål være med på å besvare hvordan man kan motta slik guddommelig helbredelse: 1. Hva er forholdet mellom helbredelse og Kristi forsoningsverk? 2. Kan sykdom forklares ut i fra en form for guddommelig tukt og oppdragelse? 3. Hva er forholdet mellom tilgivelse og helbredelse? 4. Hvilken betydning har troen for helbredelse?

Informasjon om boken:

ISBN-13:

978-3-639-48014-6

ISBN-10:

3639480147

EAN:

9783639480146

Boken er skrevet på::

Norwegian

By (author) :

Marita Evensen Winge

Antall sider:

72

Utgivelsesdato:

28.02.2014

Kategori:

Religion / Theology