Velkommen til Andakt Forlag

Andakt Forlag utgir bøker med religiøst innhold der kristendommen spiller en sentral rolle. Hver enkel leser kan få sin egen forestilling gjennom vårt brede spekter av titler av hva “kristen” eller “evangelisk” betyr eller hva troen egentlig er og hvilken rolle kirken spiller. Mange teologer skriver om det, men også lekmenn.

Vi trykker gjerne nye manuskripter av kristne forfattere selv om de har aldri utgitt en bok hos et forlag før.

Utvalget er stort: våre titler omfatter prekener, bønner, ettertanker, observasjoner og selv uenigheter med Gud. Alt dette sprer kunnskapet og stiller nye spørsmål.